Dominik Borowski literatura - kultura - dydaktyka
                           
 
                   
   

   

   Użytkownicy Online: 1
   Data aktualizacji: 30.09.2018
 
Strona Główna
O mnie
Nauka
Dydaktyka
Działalność organizacyjna
Publicystyka
Popularyzacja
Kontakt
 
Wykaz publikacji naukowych

 1. Podróż jako metafora doświadczania świata – wokół Podróży Teo C. Clément, [w:] Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język – Literatura – Sztuka, red. Z. Ożóg-Winiarska, Kielce 2012, s. 147-156.
 2. Wokół gier fabularnych RPG – Dziewczyna Mistrza Gry Krystyny Siesickiej, [w:] Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja i współczesność, red. Z. Ożóg-Winiarska, Kielce 2013, s. 43-50.
 3. O przyjaźni między mężczyznami w świetle powieści Do następnych mistrzostw Eshkol Nevo, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2013, t. 25,  s. 129-138.
 4. Wpływ reklamy na współczesną polską frazeologię na podstawie czasopisma „Polityka” (2010/2011) – zarys problematyki, „Rocznik Świętokrzyski. Nauki Humanistyczne. Seria A” 2013, z. 34, s. 3-9.
 5. Narkotyczne uczty i ich konsekwencje na podstawie wybranych powieści młodzieżowych, [w:] Kulturowy obraz uczty, red. J. Bujak-Lechowicz, Pruszcz Gdański-Piotrków Trybunalski 2014, s. 19-30.
 6. „Tańczę, więc jestem” – o tańcu chasydów w literaturze. Wybrane przykłady, [w:] Kulturowy obraz tańca, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2014,  s. 91-99.
 7. Obrazy kibiców Wisły Kraków i Cracovii w wybranych tekstach prasowych z lat 2010-2011, [w:] Kraków. Miejsce i tekst, red. A. Ogonowska i M. Roszczynialska, Kraków 2014, s. 281-296.
 8. Literackie nawiązania do Małego Księcia Antoine'a de Saint-Exupéry'ego – spojrzenie intertekstualne, [w:] Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej, red. Z. Ożóg-Winiarska, Kielce 2014, s. 41-54.
 9. Reklamy herbaty w ujęciu programowania neurolingwistycznego, [w:] Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. A. Rosińska-Mamej i J. Senderska, Kraków 2014, s. 13-23.
 10. Studia polonistyczne według indywidualnego planu i programu nauczania. Z własnego doświadczenia, [w:] Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. Tom 1, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014, s. 249-261.
 11. Oddziaływanie polityki na współczesną polską frazeologię na podstawie tygodnika „Polityka” (2010/2011), [w:] Kulturowy obraz polityki, red. J. Bujak-Lechowicz, K. Borkowski, Szczecin 2015, s. 7-17.
 12. Tajemnica w strategiach narracyjnych wybranych powieści Agaty Mańczyk, [w:] Kulturowy obraz tajemnicy, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 99-108.
 13. Między heteroseksualizmem a homoseksualizmem… O odkrywaniu orientacji seksualnej w powieści Koniec gry Anny Onichimowskiej, [w:] Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015, s. 119-131.
 14. Literatura młodzieżowa jako instrument edukacji seksualnej, [w:] Kulturowy obraz instrumentu, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 215-226.
 15. Słowiańska mitologia we współczesnych realiach (Michał Studniarek Herbata z kwiatem paproci), [w:] Slovjans’ka fantastyka: Zbirnyk naukovyh prac. Tom 2, red. D. Ajdačić, Kyiv 2015, s. 32-43.
 16. Sposoby funkcjonowania kategorii tradycji w wybranych współczesnych reklamach, [w:] Dialog z tradycją. Język, komunikacja, kultura. Tom IV, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków 2015, s. 213-227.
 17. Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków, [w:] Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź-Warszawa 2015, s. 147-158.
 18. Jak w nowych mediach promuje się czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? Wybrane przykłady, [w:] Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, red. M. Wróblewski, E. Kruszyńska, A. Szwagrzyk, Toruń 2015, s. 63-73.
 19. W stronę popkultury? O polskiej literaturze dla młodzieży na początku XXI wieku, ”Guliwer” 2015, nr 4, s. 14-25.
 20. O czasie nastolatki – Marta Fox Kaśka Podrywaczka i Plotkarski SMS, [w:] Kategorie kultury. Czas, red. M. Bator, M. Krzysztofik, Z. Trzaskowski, Kielce 2015, s. 51-65.
 21. O kulturze i „chamstwie”… Ryszarda Kapuścińskiego refleksje kulturoznawcze, [w:] Interdyscyplinarność w naukach filologicznych. Tom 2, red. A. Szlachta, Szczecin 2016, s. 33-43.
 22. Baśniowość w powieści dla młodzieży Za niebieskimi drzwiami Marcina Szczygielskiego, [w:] Naukowcy w poszukiwaniu magicznego pierwiastka, red. M. Zaorska, A. Grabowski, Olsztyn 2016, s. 20-29.
 23. Wybrane teorie badań literackich w najnowszych badaniach literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – diagnoza, refleksje i postulaty, [w:] W niewoli metody. Ograniczenia, uzależnienia, szanse, red. J. Tuszyńska, Ł. Lipiński, K. Nowak, Toruń 2016, s. 66-80.
 24. Jak dzisiaj funkcjonuje model młodzieżowej powieści kryminalnej Zbigniewa Nienackiego? O wybranych kontynuacjach powieści o Panu Samochodziku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana” 2016, t. 6,  s. 329-339.
 25. Nastolatek, czyli dziecko dojrzewające do bycia dorosłym… Portret(y) współczesnego nastoletniego bohatera w najnowszej prozie dla młodzieży, [w:] Dziecko w kulturze europejskiej, red. K. Bogacka, Warszawa 2016, s. 161-172.
 26. Trudna sytuacja jako test dojrzałości (Franciszka Anny Piwkowskiej, Most nad Missisipi Ewy Przybylskiej), [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, red. M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2016, s. 377-391.
 27. Na peryferiach… Miejsce literatury dla młodzieży w kształceniu polonistycznym, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Tom 2, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2016, s. 47-58.
 28. Modernistyczne przejawy dezintegracji psychicznej… Wokół Marzyciela Władysława Stanisława Reymonta, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2016, nr 5, s. 161-171.
 29. Queerowa lekcja dla dzieci? Studium przypadku: Kim jest ślimak Sam? Marii Pawłowskiej i Jakuba Szamałka, „Guliwer” 2017, nr 1, s. 36-44.
 30. On polish fantastic literature for young people and its therapeutic potential, „Respectus Philologicus” 2017, nr 31, s. 30-39.
 31. W poszukiwaniu literackich odniesień do lektur szkolnych… O próbie zestawiania tekstów kanonicznych z najnowszą literaturą dla młodzieży – projekt dydaktyczny, [w:] Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. Tom 2. Interpretacje, wartości, konteksty, red. U. Kopeć, Rzeszów 2017, s. 210-220.
 
       
  Copyright (c)2016 Dominik Borowski