Dominik Borowski literatura - kultura - dydaktyka
                           
 
                   
   

   

   Użytkownicy Online: 1
   Data aktualizacji: 30.09.2018
 
Strona Główna
O mnie
Nauka
Dydaktyka
Działalność organizacyjna
Publicystyka
Popularyzacja
Kontakt
 
Projekty badawcze
  • „Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków” – projekt badawczy dofinansowany z dotacji na badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2014 roku realizowany w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cel projektu badawczego stanowiło scharakteryzowanie preferencji czytelniczych krakowskich gimnazjalistów (poziom aktywności czytelniczej, ulubieni autorzy, teksty literackie, gatunki, tematyka, a także niepreferowani twórcy i książki) i zestawienie ich z prowadzonymi dotychczas analizami.
  • „Wokół problematyki polskiej prozy dla młodzieży po 2000 roku” – projekt badawczy dofinansowany z dotacji na badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2015 roku realizowany w Ośrodku Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt badawczy miał na celu scharakteryzowanie, w jakim kierunku(ach) rozwija się polska twórczość prozatorska adresowana do nastolatków. Podjęto następujące problemy: literatura młodzieżowa jako instrument edukacji seksualnej, literatura młodzieżowa a popkultura, portret współczesnego nastolatka w literaturze młodzieżowej, baśniowość w literaturze młodzieżowej, dojrzewanie jako temat literatury młodzieżowej, koncepcje współczesnego dzieciństwa (adolescencji) w literaturze młodzieżowej, wizerunek ojca i model ojcostwa wpisany w literaturę młodzieżową, kategoria międzykulturowości i regionalizmu w literaturze młodzieżowej.
  • „Od interpretacji do dydaktyki literatury dla młodzież” – projekt badawczy dofinansowany z dotacji na badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2016 roku realizowany w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem projektu była analiza wybranych współczesnych powieści dla młodzieży i ich właściwości w różnych ujęciach (literaturoznawczym, kulturowym, dydaktycznym i terapeutycznym). Szczególna uwaga została położona na następujące problemy: koncepcja najnowszej polskiej powieści dla młodzieży, funkcjonowanie polskiej powieści dla młodzieży w kontekście dydaktycznym, antropologiczno-psychologiczny obraz trudnego dzieciństwa w polskich powieściach dla młodzieży, właściwości terapeutyczne najnowszych polskich powieści dla młodzieży i ich możliwość wykorzystania w biblioterapii.
 
       
  Copyright (c)2016 Dominik Borowski