Dominik Borowski literatura - kultura - dydaktyka
                           
 
                   
   

   

   Użytkownicy Online: 1
   Data aktualizacji: 23.08.2019
 
Strona Główna
O mnie
Nauka
Dydaktyka
Działalność organizacyjna
Publicystyka
Popularyzacja
Kontakt
 
Rozkład materiału:
 1. W jakim celu uczymy się języka polskiego?
 2. Jak będziemy się uczyć języka polskiego w liceum? Wymagania edukacyjne z języka polskiego.
 3. „Per aspera ad astra”. O maturze z języka polskiego i przygotowywaniu do tego egzaminu.
 4. Język polski pod lupą – powtórzenie z zakresu nauki o języku.
 5. Słowa zwykłe i niezwykłe – powtórzenie o liryce. O funkcjonalności środków wyrazu artystycznego.
 6. Między tekstami – powtórzenie o lekturach obowiązkowych i motywach literackich.
 7. O sztuce pisania – powtórzenie o formach wypowiedzi.
 8. W świecie narratora – powtórzenie o epice.
 9. Na deskach teatru – powtórzenie o dramacie.
 10. Analiza i interpretacja tekstu literackiego.
 11. Diagnoza kompetencji polonistycznych: odbiór, analiza i interpretacja tekstu oraz świadomość językowa.
 12. Diagnoza kompetencji polonistycznych: tworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej.
 13. Początki świata słowa – antyk.
 14. Mitologia Greków i Rzymian.
 15. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem w oparciu o tekst „Kłopoty z religią Greków” Ewy Wipszyckiej.
 16. „Biblia” – księga nad księgami. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem w oparciu o tekst „Biblia jako zakorzenienie” Anny Kamieńskiej.
 17. Powstanie świata i człowieka w ujęciu mitycznym i biblijnym.
 18. Sztuka pięknego przemawiania, czyli retoryka.
 19. Ćwiczenia w wypowiedziach ustnych w oparciu o obraz „Prometeusz”  Gustave’a Moreau i mit o Prometeuszu.
 20. Pod znakiem krzyża i miecza – średniowiecze.
 21. Początki języka polskiego.
 22. „Bogurodzica” – najstarszy polski utwór poetycki.
 23. Poetycka prośba do Maryi – „Modlitwa do Bogarodzicy” Krzysztofa Baczyńskiego.
 24. Zwrot ku antykowi – renesans.
 25. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem w oparciu o tekst „Humanizm renesansowy” Piotra Wilczka.
 26. Zachwyt nad Bogiem i światem w „Pieśni XXV” z „Ksiąg twórych” Jana Kochanowskiego.
 27. Przejawy humanizmu chrześcijańskiego w „Psalmie 130” z „Psałterza Dawidów” Jana Kochanowskiego.
 28. Epoka niepokojów – barok.
 29. Koncepcja świata, Boga i człowieka w wybranych sonetach Mikołaja Sępa-Sarzyńskiego.
 30. Ćwiczenia w pisaniu wypracowania w oparciu o „Sonet IV” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i „Sonet X” Johna Donne’a.
 31. Przepowiednia o kresie ludzkości, czyli „Apokalipsa św. Jana”.
 32. Poetycka wizja sądu ostatecznego – redagowanie interpretacji wiersza „U wrót doliny” Zbigniewa Herberta.
 33. Średniowieczne wyobrażenie śmierci w oparciu o fragmenty „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.
 34. Sprawy eschatologiczne w poezji – redagowanie interpretacji wybranego wiersza współczesnego.
 35. Od obrzędu do przedstawienia teatralnego – narodziny teatru antycznego i początki dramatu.
 36. „Król Edyp” Sofoklesa jako tragedia antyczna.
 37. Edyp – król czy niewolnik (Sofokles „Król Edyp”)?
 38. Człowiek wobec przeznaczenia (Sofokles „Król Edyp”).
 39. Podstawy gramatyki języka polskiego.
 40. O cierpieniu niezawinionym na podstawie historii biblijnego Hioba.
 41. Ćwiczenia w wypowiedziach ustnych w oparciu o wiersz „Hiob i młodzieniec” Anny Kamieńskiej.
 42. Kulturowy obraz świata i człowieka antyku.
 43. O bólu po stracie syna („Lament świętokrzyski”).
 44. Ćwiczenia w pisaniu wypracowania w oparciu o wiersz „Stabat Mater” Józefa Witttlina i „Lament świętokrzyski”.
 45. Ćwiczenia w wypowiedziach ustnych w oparciu „Bogurodzicę”, „Lament świętokrzyski” oraz fragment „Kazań świętokrzyskich”.
 46. Ojciec w obliczu śmierci ukochanej córki na podstawie wybranych trenów Jana Kochanowskiego.
 47. Literacka ilustracja filozofii egzystencjalnej, czyli „Dżuma” Alberta Camusa.
 48. Jak zachować się wobec cierpienia innych ludzi? O postawach wobec zarazy („Dżuma” Alberta Camusa).
 49. Czy można być świętym bez Boga? – rozważania wokół „Dżumy” Alberta Camusa.
 50. W poszukiwaniu metaforycznego znaczenia „Dżumy” Alberta Camusa.
 51. Jaka jest koncepcja ludzkiego losu? – rozważania w formie rozprawki na podstawie „Dżumy” i  „Mitu Syzyfa” Alberta Camusa.
 52. Jaką funkcję pełni kronikarz, reportażysta, dokumentarzysta istotnych zdarzeń? – rozważania w formie rozprawki na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa i innych tekstów kultury.
 53. Gramatyka języka polskiego – sprawdzian.
 54. Ćwiczenia w pisaniu wypracowania na podstawie „Przypowieści o talentach” i innych przypowieści biblijnych.
 55. Asceza średniowiecznym wzorcem (fragmenty „Legendy o świętym Aleksym”).
 56. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem w oparciu o tekst „Łagodni ludzie i zwierzęta” Phyllisa McGinley’a. Franciszkanizm w poezji współczesnej.
 57. Echa starożytnych filozofii w wybranych pieśniach Jana Kochanowskiego.
 58. O renesansowej ziemskiej arkadii i szlachcicu ziemianinie („Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego).
 59. Renesansowy ideał człowieka w świetle wybranych fraszek Jana Kochanowskiego.
 60. O średniowiecznym śmiechu (fragmenty powieści „Imię róży” Umberto Eco, fragmenty artykułu „Stołek dla wesołka” Jerzego Beseli).
 61. Kulturowy obraz świata i człowieka średniowiecza.
 62. O walce wybujałej fantazji z racjonalnym rozumem – wokół fragmentu powieści „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” Miguela de Cervantesa Saavedry.
 63. Na pierwszym miejscu rozum i doświadczenie – oświecenie.
 64. Recepta na życie na podstawie wybranych bajek Ignacego Krasickiego.
 65. Podsumowanie semestralnej pracy i ocena osiągnięć uczniów.
 66. Herbertowskie inspiracje bajkami Ignacego Krasickiego.
 67. Dostosowywanie języka, czyli o stylach wypowiedzi i stylizacji.
 68. Duchowieństwo w krzywym zwierciadle na podstawie „Monachomachii” Ignacego Krasickiego.
 69. Ćwiczenia w pisaniu wypracowania w oparciu o fragment „Monachomachii” Ignacego Krasickiego.
 70. Wiliam Szekspir i teatr elżbietański.
 71. O zaklętych w kole zbrodni, czyli „Makbet” Wiliama Szekspira.
 72. Narodziny zbrodniarza (Wiliam Szekspir „Makbet”).
 73. Lady Makbet – kobieta demon czy kochająca żona (Wiliam Szekspir „Makbet”)?
 74. Czy cel uświęca środki? – rozważania w formie rozprawki na podstawie „Makbeta” Wiliama Szekspira i innych tekstów kultury.
 75. Ćwiczenia w wypowiedziach ustnych na podstawie plakatu filmu „Tragedia Makbeta” Romana Polańskiego.
 76. Sprawdzian kompetencji polonistycznych nr 1.
 77. Sprawdzian kompetencji polonistycznych nr 1.
 78. Kulturowy obraz świata i człowieka renesansu.
 79. Fiodor Dostojewski – znawca duszy ludzkiej i jego „Zbrodnia i kara”.
 80. Obraz Petersburga w oparciu o „Zbrodnię i karę” Fiodora Dostojewskiego.
 81. Czy możliwa jest zbrodnia doskonała? O złożoności natury ludzkiej w oparciu kreację Raskolnikowa ze „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego.
 82. Wartości, które decydują o sensie ludzkiego życia („Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego).
 83. Kryminał czy powieść filozoficzna? O problemie winy, cierpienia i zadośćuczynienia w „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego.
 84. Czy dokonanie zbrodni wpływa na człowieka? Rozważania w formie rozprawki na podstawie „Makbeta” Wiliama Szekspira i „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego.
 85. O miłości silniejszej niż śmierć – mit o Orfeuszu i Eurydyce.
 86. O uczuciu pomiędzy Oblubienicą i Oblubieńcem na podstawie fragmentów „Pieśni nad pieśniami”.
 87. Opowieść o miłości i śmierci, czyli „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 88. Tristan i Izolda symbolem kochanków wszechczasów.
 89. Jakimi prawami rządzi się średniowieczny romans rycerski („Dzieje Tristana i Izoldy”)?
 90. Ćwiczenia w pisaniu wypracowania na podstawie „Sonetu 90” Francesco Petrarki i wybranych utworów Jana Kochanowskiego.
 91. Ćwiczenia w wypowiedziach ustnych w oparciu o rzeźbę „Apollo i Dafne” Giovanniego Lorenza Berniniego.
 92. Poprawność językowa i odstępstwa od norm językowych.
 93. Ćwiczenia w wypowiedziach ustnych w oparciu o „Laurę i Filona” Franciszka Karpińskiego, „Laurę i Filona” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz „Filona i Laurę” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 94. Kulturowy obraz świata i człowieka oświecenia.
 95. Zachwyt rozumem – redagowanie interpretacji wiersza „Zaklęcie” Czesława Miłosza.
 96. O możliwościach ludzkiego umysłu – redagowanie interpretacji wiersza „Głos w sprawie pornografii” Wisławy Szymborskiej.
 97. Cierpienia romantycznej miłości, czyli 3 godziny z zakochanym Gustawem (Adam Mickiewicz „Dziady cz. IV”).
 98. Obraz romantycznej miłości na podstawie „Dziadów cz. IV” Adama Mickiewicza.
 99. Miłość – doznanie szczęścia czy cierpienia? – rozważania w formie rozprawki na podstawie „Dziadów cz. IV” Adama Mickiewicza i innych tekstów kultury.
 100. Poetyckie spojrzenie na miłość – redagowanie interpretacji wierszy „Miłość” Czesława Miłosza, „Miłość” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz „Miłość od pierwszego wejrzenia” Wisławy Szymborskiej.
 101. Sprawdzian kompetencji polonistycznych nr 2.
 102. Sprawdzian kompetencji polonistycznych nr 2.
 103. Średniowieczny ideał władcy na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Galla Anonima.
 104. Renesansowe zainteresowanie polityką – „Pieśń XIV” z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego.
 105. Apel poety do polityków – redagowanie interpretacji wiersza „Do polityka” Czesława Miłosza.
 106. Portret przeciętnego polskiego szlachcica z XVII wieku na podstawie fragmentów Pamiętników Jana Chryzostoma Paska.
 107. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem w oparciu o tekst „Główne idee polskiego sarmatyzmu” Romana Mazurkiewicza.
 108. Kulturowy obraz świata i człowieka baroku.
 109.  „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego jako hymn narodowy.
 110. O nieśmiertelności poety na podstawie ody „Exegi monumentum aere perennius” Horacego.
 111. Horacjańskie inspiracje w pieśni „Niezwykłym i ni leda piórem opatrzony” Jana Kochanowskiego.
 112. Tworzenie literatury – przyjemność czy udręka dla autora? – redagowanie interpretacji wybranych wierszy współczesnych.
 113. Antyk – sąd nad epoką.
 114. Średniowiecze – sąd nad epoką.
 115. Renesans – sąd nad epoką.
 116. Barok – sąd nad epoką.
 117. Oświecenie – sąd nad epoką.
 118. Na przestrzeni epok... – podsumowanie.
 119. Epoki literackie – sprawdzian.
 120. Prezentacja rezultatów projektów badawczych uczniów z zakresu historii literatury.
 121. Prezentacja rezultatów projektów badawczych uczniów z zakresu związków literatury z innymi dziedzinami sztuki.
 122. Prezentacja rezultatów projektów badawczych uczniów z zakresu problemów językowo-komunikacyjnych.
 123. Motywy literackie na przestrzeni epok literackich – podsumowanie.
 124. Wokół problemów współczesnej polszczyzny – podsumowanie.
 125. Sondaż kompetencji polonistycznych.
 126. Powtórzenie wiadomości.
 127. Powtórzenie wiadomości.
 128. Powtórzenie wiadomości.
 129. Powtórzenie wiadomości.
 130. Podsumowanie rocznej pracy i ocena osiągnięć uczniów.

 

 
       
  Copyright (c)2016 Dominik Borowski