Dominik Borowski literatura - kultura - dydaktyka
                           
 
                   
   

   

   Użytkownicy Online: 1
   Data aktualizacji: 30.09.2018
 
Strona Główna
O mnie
Nauka
Dydaktyka
Działalność organizacyjna
Publicystyka
Popularyzacja
Kontakt
 

Studia wyższe

2013-obecnie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki; dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: literaturoznawstwo (studia stacjonarne trzeciego stopnia)
 

2012–2014

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi (studia niestacjonarne drugiego stopnia) 

Tytuł pracy magisterskiej: "Programowanie neurolingwistyczne w wybranych współczesnych reklamach”.

2011–2013

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny; kierunek: filologia polska, specjalność: nauczycielska (studia stacjonarne drugiego stopnia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania) 

Tytuł pracy magisterskiej: "Idea kultury Ryszarda Kapuścińskiego".

2009–2012 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; kierunek: polityka społeczna, specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi (studia niestacjonarne pierwszego stopnia)

Tytuł pracy licencjackiej: "Formy pomocy absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych w znalezieniu pracy stasowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach”.

2008–2011

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny; kierunek: filologia polska, specjalność: komunikacja medialna i nauczycielska (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Tytuł pracy licencjackiej: "Związki frazeologiczne powstałe pod wpływem mediów oraz modyfikacje tych połączeń w tygodniku „Polityka” (2010/2011)”.

 

Studia podyplomowe

2016-obecnie

Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, kierunek: biblioterapia (studia podyplomowe)

Tytuł pracy dyplomowej:

 

Kursy i szkolenia

 • „Strategie i taktyki negocjacyjne – stosowanie i obrona” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
 • „Jak zmotywować, zaktywizować studentów do uczenia się, a siebie do rozwoju w roli dydaktyka?” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016)
 • "Kurs języka francuskiego" (Jagiellońskie Centrum Językowe, 2015-2016)
 • „Jak skutecznie zarządzać projektem i zespołem badawczym?” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
 • „Pisanie artykułów naukowych” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
 • „Zakładanie działalności gospodarczej” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
 • „Prawo autorskie w działalności naukowej” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
 • „Savoir-vivre w pracy i w życiu prywatnym” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
 • „Negocjacje dla doktorantów” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2016)
 • „Zarządzanie emocjami” (Wszechnica UJ, 2015)
 • „Elastyczność i kreatywność” (Wszechnica UJ, 2015)
 • „Popularyzacja nauki” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2015)
 • „Komunikacja naukowa” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2015)
 • „Doktorant na rynku pracy” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2015)
 • "Kurs języka angielskiego" (Jagiellońskie Centrum Językowe, 2015)
 • „Kurs podstawowy Ars Docendi” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015)
 • „Relacje mistrz-uczeń: mentoring-coaching-tutoring” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015) 
 • Metody aktywizujące” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015)
 • „Jak dobrze zaprojektować kurs?” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014)
 • „Wybrane źródła finansowania działalności naukowej” (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2014)
 • „Komunikacja niewerbalne – jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała” (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2014)
 • „Perfomance Coaching - jak stosować coachingowe podejście w rozwijaniu siebie i innych” (Mind Set Consulting & Development, 2013)
 • „Jak uczyć analizy tekstu literackiego i nieliterackiego?” (Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2013)
 • „Jak uczyć analizy tekstu ikonograficznego” (Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2013)
 • „Koniec modelu. Jak pracować z nowymi kryteriami?” (Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2013)
 • „Jak uczyć historii literatury w szkole?” (Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2013)
 • „Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (Biuro Turystyczne Gaudeamus, 2008)
 
       
  Copyright (c)2016 Dominik Borowski