Dominik Borowski literatura - kultura - dydaktyka
                           
 
                   
   

   

   Użytkownicy Online: 1
   Data aktualizacji: 30.09.2018
 
Strona Główna
O mnie
Nauka
Dydaktyka
Działalność organizacyjna
Publicystyka
Popularyzacja
Kontakt
 

Konferencje naukowe

 • 9-10 listopada 2018 roku - Ogólnopolska Intedyscyplinarna Konferencja Naukowa „Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością" - referat „Efektywność a atrakcyjność w nauczaniu języka polskiego”.
 • 14 września 2018 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stare szkoły vs. nowe mody” - referat „Prowadź swój przez kości umarłych Olgi Tokarczuk w ujęciu animal studies.
 • 22-25 listopada 2017 roku – III Kongres Dydaktyki Polonistycznej - referat „Aksjologia według polskiej prozy dla młodzieży w latach 2001-2016”.
 • 7 grudnia 2016 roku - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne oddziaływanie biblioteki” - referat „Najnowsze powieści dla młodzieży jako narzędzie biblioterapii”.
 • 12-15 października 2016 roku - International Conference "A Century of Ivana-Brlić Mažuranić's Priče iz davnine (Croatian Tales of Long Ago)" - referat "About the Polish literature of the fantastic for young people and its impact of therapeutic".
 • 1-3 czerwca 2016 roku – Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesny i dawny obraz dziecka w kulturze,  języku, literaturze, sztuce” – Uniwersytet Szczeciński – referat „Dziecko i dzieciństwo w świetle najnowszej polskiej prozy młodzieżowej”.
 • 25-26 kwietnia 2016 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian” na temat „Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności” – Uniwersytet Śląski i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – referat „Jak uatrakcyjnić kształcenie przy użyciu nowych mediów? – na przykładzie lekcji języka polskiego z lekturą”.
 • 11-12 kwietnia 2016 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje” – Uniwersytet Rzeszowski – referat „W poszukiwaniu literackich odniesień do lektur szkolnych… O próbie zestawiania tekstów kanonicznych z najnowszą literaturą dla młodzieży – projekt”.
 • 14-15 marca 2016 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Powieść dziś. Teorie, tradycje, interpretacje” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat „Nie tylko dla nastolatków! O najnowszej koncepcji powieści dla młodzieży w Polsce na wybranych przykładach”.
 • 18-21 listopada 2015 roku – II Kongres Dydaktyki Polonistycznej: „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Elitarność i powszechność polonistyki” – Uniwersytet Śląski w Katowicach – referat „Na peryferiach… Miejsce literatury dla młodzieży w kształceniu polonistycznym”.
 • 15-16 października 2015 roku – Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „W niewoli metody. Ograniczenia, uzależnienia, szanse” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat „Metody z „wysokiej półki” w najnowszych badaniach literatury dziecięcej i młodzieżowej w Polsce – wybrane przykłady”.
 • 24-26 września 2015 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Na pograniczach kultur i narodów. Kultura – sztuka – edukacja” – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku – referat „Kategoria międzykulturowości i regionalizmu w najnowszej prozie dla młodzieży”.
 • 19-20 sierpnia 2015 roku – International Conference “Childhood in Literature, Arts and Medicine” – Uniwersytetu w Turku (Finlandia) – referat „The concept of modern childhood in Polish books for young people”.
 • 25-26 czerwca 2015 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Literacko-kulturowe infantylizacje” – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – referat „Trudna sytuacja jako test dojrzałości. O kreacjach bohaterów młodzieżowych (Franciszka Anny Piwkowskiej, Most nad Missisipi Ewy Przybylskiej)”.
 • 12-13 czerwca 2015 roku – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bajka, baśń, legenda, mit – magiczny pierwiastek utworu” – Kemerowski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – referat „Baśniowość w powieści dla młodzieży (Za niebieskimi drzwiami Marcina Szczygielskiego)”.
 • 11-12 czerwca 2015 roku – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Dziecko w kulturze europejskiej” – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – referat „Nastolatek, czyli dziecko dojrzewające do bycia dorosłym… Portret(y) współczesnego nastoletniego bohatera w najnowszej prozie dla młodzieży”.
 • 22-23 kwietnia 2015 roku – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością (II)” – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – referat „W stronę popkultury? O polskiej literaturze dla młodzieży w XXI wieku”.
 • 24-25 października 2014 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Fantastyka słowiańska” (ukr. Міжнародна Наукова Конференція «Слов’янська Фантастика») – Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie – referat „Słowiańska mitologia we współczesnych realiach (Michał Studniarek Herbata z kwiatem paproci)”.
 • 16-17 października 2014 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tajemnica w literaturze, języku i kulturze” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim – referat „Tajemnica w strategiach narracyjnych wybranych powieści Agaty Mańczyk”.
 • 15-16 października 2014 roku – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” – Uniwersytet Łódzki – referat „Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków”.
 • 14-15 października 2014 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem” – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze – referat „Jak funkcjonuje model młodzieżowej powieści kryminalnej Zbigniewa Nienackiego? O wybranych epigońskich powieściach o Panu Samochodziku”.
 • 8-9 maja 2014 roku – ogólnopolska konferencja naukowa „Biblioteczka niedorosłych. Literatura dziecięca i młodzieżowa a nowe media” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat „Jak w nowych mediach promuje się czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? Wybrane przykłady”.
 • 20-21 marca 2014 roku – ogólnopolska konferencja naukowa „Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – referat „Między heteroseksualizmem a homoseksualizmem… O odkrywaniu orientacji seksualnej w powieści Koniec gry Anny Onichimowskiej”.
 • 25 października 2013 roku – VI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego – Uniwersytet Szczeciński – referat „O kulturze i „chamstwie”… Ryszarda Kapuścińskiego refleksje kulturoznawcze”.
 • 21-22 października 2013 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dialog z tradycją II (język – kultura – media)” – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – referat „Echa tradycji na różnych płaszczyznach współczesnej reklamy na podstawie wybranych przykładów”.
 • 7-8 marca 2013 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczta w literaturze, języku i kulturze” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim – referat  „Narkotyczne uczty w świetle wybranych powieści młodzieżowych”.
 • 26 -27 października 2012 roku – V ogólnopolska konferencja młodych naukowców „Furia (literatura, kultura, język, translatoryka)” – Uniwersytet Gdański – referat „Agresja i przemoc w domu dziecka w świetle Bidula Mariusza Maślanki.
 • 26-27 września 2012 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kraków w tekstach literackich i przekazach medialnych” – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – referat „Obrazy kibiców Wisły Kraków i Cracovii w wybranych tekstach prasowych z lat 2010-2011”.
 • 21 września 2012 roku – II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów – Filologów „Wyzwania literatury i języka w drugiej dekadzie XXI wieku” z cyklu „Filologiczne Konteksty Współczesności” – Uniwersytet Rzeszowski – referat „Literatura z perspektywy zoologicznej (O. Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych)”.
 • 7-8 marca 2012 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Taniec w literaturze, języku i kulturze” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim – referat „Tańczę, więc jestem. O tańcu w kulturze chasydzkiej na wybranych przykładach”.
 • 14-15 stycznia 2015 roku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instrument w literaturze, języku i kulturze” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim – referat „Literatura młodzieżowa jako instrument edukacji seksualnej”.
 • 20-23 listopada 2013 roku – Kongres Dydaktyki Polonistycznej – Uniwersytet Jagielloński – referat „Studia polonistyczne według indywidualnego planu i programu nauczania. Z własnego doświadczenia”.
 • 6-7 listopada 2013 roku – ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów „Oddzieleni... Problemy w komunikacji międzyludzkiej” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – referat „Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania”.
 • 23-24 października 2013 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kategorie kultury” – I „Czas jako paradygmat kultury i natury” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – referat „O czasie nastolatki – Marta Fox Kaśka Podrywaczka i Plotkarski SMS.
 • 22-23 listopada 2011 roku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka w języku i kulturze” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim – referat „Oddziaływanie polityki na współczesną polską frazeologię na podstawie tygodnika Polityka.      
 
       
  Copyright (c)2016 Dominik Borowski